İşitme Sorunları

İşitme Sorunları
İŞİTME KAYIP TİPLERİ

İletim Tip İşitme Kaybı: Dış ve orta kulak problemleri nedeniyle ortaya çıkan işitme kaybı türüdür. Sesin iç kulağa iletiminde fonksiyonel bozukluk söz konusudur.(Kulak zarı delinmesi, kireçlenme, orta kulak iltihabı....vs)

Sensörinöral Tip İşitme Kaybı: İç kulak ve daha üst işitme merkezlerinden kaynaklı ortaya çıkan işitme kaybı türüdür. İletim tip kayıptan farklı olarak işitme ile birlikte konuşmanın anlaşılırlığı da azalır.

Mikst Tip İşitme Kaybı: Hem sesin iç kulağa iletiminden hem de iç kulaktan kaynaklı işitme kaybı türüdür.

 

 

İŞİTME KAYIP DERECELERİ

İşitme eşikleri, sesten yalıtılmış bir ortamda odyometre kullanılarak saptanır. Odyometreden gönderilen saf sesler özel bir kulaklık ile kişiye aktarılır. Pes seslerden tiz seslere doğru; 250, 500, 1000,2000,4000,6000 ve 8000 Hz frekans bandlarında kişinin işitme eşikleri belirlenir. 500, 1000 ve 2000 Hz frekanslarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan ortalama değer;

ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İşitme sorunu; yaşa, işitme kaybının tipine ve ilerleme hızına bağlı olarak kişinin hem kendisinin hem de çevresinin, dolayısı ile tüm yaşamının olumsuz olarak etkilenmesine yol açar. Konuşulanları anlayamamak, çevre sesleri duyamamak iletişimde aksaklıkların oluşmasına ve buna bağlı olarak yaşam kalitesinin düşmesine neden olur.

Dil her durumda karşılıklı iletişime girilerek kazanılır. İşiten bebekler; doğdukları andan itibaren işittikleri konuşmaları biriktirerek seslere anlam vermeyi öğrenmeye başlarlar. Kelimeleri anladıkça bunları seslendirir hale gelirler. Böylece ilk anlaşılır kelimeler yaklaşık 1 yaş civarında söylenmeye başlanır. İşitme kaybı olması halinde doğum tarihi ile işitmeye başlanan süre arasında geçen zaman kayıp zamandır. Yaşıtlarının dil ve dili anlayabilme becerilerine yetişebilmek için bu kayıp zamanın hızla telafi edilmesi şarttır.

Dilin bilişsel gelişimin oluşmasına da katkısı çok büyüktür. İşitme sorunu zamanında çözümlenmezse; dil gelişimi ile birlikte zihinsel gelişim, okuma – yazma becerileri ve benlik gelişiminde de sorunlar ortaya çıkar. Bu sorunlar giderek çevreye uyum sorunları, davranış bozuklukları, toplumdan uzaklaşma ve hatta depresyona yol açar.

İşitmeden yoksun kalan ya da yeterli işitemeyen kişiler kendilerini ve gereksinimlerini ifade etmekte zorluklar yaşarlar. Bu durum çevrelerinden beklentilerinin artmasına, aşırı duygusallaşmaya, sabırsızlığa neden olur. Çünkü beklentiler ya çok yüksektir ya da beceriksizlik yönündedir. Çevrenin aşırı koruyucu veya reddedici bir tutum içinde olması kişilerin özgüven duygusunu sarsar.

Aileler yüksek beklenti içindeyse;  çocuklarının işitme sorunu inkar eder veya onları normal işiten yaşıtları ile kıyaslarlar. Kendisinden beklenilenleri yerine getiremeyen çocukların sosyal gelişimleri de olumsuz yönde etkilenir.
Çocuğunun işitme kaybını öğrenmek bazı ailelerin suçlanmasına, bunun etkisi ile aile içi geçimsizliklere neden olabilir. Evde işiten kardeşlerin olması halinde işitme sorunu yaşayan kardeş ile çok ilgilenilmesi de aile içi dinamikleri bozar.
Yetişkinlerdeki işitme kaybı da çocuklarınkine benzer sonuçlar verir. Kaybın aniden ortaya çıkması, kişinin sorunu gizleyebilmek için toplumdan uzaklaşmasına, söylenenleri anlıyormuş gibi yapmasına yol açabilir. Zamanla giderek artan işitme kaybında,  ani işitme kaybına kıyasla kişinin yeni yaşamına alışması, sorunu kabul etmesi ve başa çıkma yöntemleri geliştirmesi daha kolaydır.

İşitme sorunu saptanması halinde; zaman yitirmeden, işitme ve psikolojik alanda  eğitim ve danışmanlık hizmeti almak sosyal çevreye uyum sağlama da çok önemli bir adımdır.

İŞİTME KAYIP DERECELERİ

Ülkemiz nüfusunun yüzde 50’sinden fazlası ömrü boyunca işitme testinden geçmemiştir. Neyse ki son yıllarda hemen her yeni doğan bebek işitme testinden geçiyor. Çünkü bir işitme sorunu ne kadar erken tespit edilirse, çözülmesi de bir o kadar erken olur. İşitme testleri ile hızlı ve etkin bir biçimde kişide işitme kaybı olup olmadığı ya da işitme kaybı seviyeleri ölçülebilir. Ayrıca bu gibi testler gelecek yıllarda oluşabilecek kayıpların da önlenlenmesine olanak sağlar. En iyi tedavi seçeneklerini önerir. İşitme kaybı, desibel işitme düzeyi (veya dB HL) olarak ölçülür. Bu, kişinin işitebildiği en yumuşak seviyedir. Saf ton sesleri ve konuşma sesleri için işitme düzeyi ölçülebilir. Bu her bir kulak için ayrı ayrı yapılabildiği gibi (tek tarafllı) her iki kulak (iki taraflı) için de yapılabilir. Kişinin sahip olduğu işitme kaybının miktarı hafif, orta, ileri veya çok ileri düzey olarak derecelendirilir.

 

Bize Danışın
Copyright © 2020    Batman Ses.   Tasarım "Berfudo.com"